B I E G   N I E P O D L E G Ł O Ś C I - Polonia Run 1918 - WORLD FEDERATION of INDEPENDENCE RUN

Polonia Run 1918


 Zjednoczenie się Polonii i Polaków za Granica poprzez Światowy Bieg Niepodległości przy obchodach rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przypomnienie istotnej roli polskiej emigracji w walce o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wzmocnienie poczucia więzi Polonii z krajem przodków, z jednoczesną prezentacja środowiska polonijnego lokalnym społecznościom. Integracja i wzmocnienie polonijnego ruchu sportowego, turystyki i zdrowia.

Założyciele

 Elizabeth Blania Kacprzyk
Violetta Gustavsson
Mikael Orewczyk
Orvin Kacprzyk J.D.
Urszula Östberg
Sebastian Tomaszewicz

 

Team Sweden

Szefowa teamu: Joanna Sołtysiak

Zobacz CV