B I E G   N I E P O D L E G Ł O Ś C I - Polonia Run 1918 - WORLD FEDERATION of INDEPENDENCE RUN

Relacje

Worcester UK 2020 - III Bieg Niepodległości

<

Bieg otwierał prawie stuletni weteran Pan Edmund, który służył pod generałem Andersem. Był jego prawa ręką i rozwoził jego rozkazy. Bral udział w bitwie pod Monte Casino.