B I E G   N I E P O D L E G Ł O Ś C I - Polonia Run 1918 - WORLD FEDERATION of INDEPENDENCE RUN

Relacje

XXV Światowy Sejmik Działaczy Polonijnych PKOL-u w Gdyni. Lipiec 2019r.

<

Wywiad z Elizabeth Blania Kacprzyk założycielką
Polonia Run 1918-Bieg Niepodległości- World Federation of Independence Run, który został przeprowadzony zaraz po jej wystąpieniu podczas XXV Sejmiku PKOL-u.

Elizabeth Blania Kacprzyk przedstawiła nowa idee obchodów patriotycznych okoliczności poprzez aktywność sportowa, celem upamiętnienia ważnych dat z historii Polski, miedzy innymi odzyskanie przez Polskę niepodległości.

W odpowiedzi na apel PKOL-u i Stowarzyszenia Wspólnota Polska przesłany przed obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Polka International jako jedyna organizacja w Szwecji zorganizowała 11 listopada 2018 r pierwszy Bieg Niepodległości.

Po tym biegu nasunęło się pytanie: co zrobić, aby nie była to tylko jedna by the way impreza?

Rezultatem tych rozważań było powołanie nowej światowej organizacji polonijnej, która ma za zadanie polaczenie Polonii i
Polaków za Granica w jedno ciało, które połączy sport z okolicznościami patriotycznymi.

Z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości wszyscy łączymy się w jednym dniu i biegniemy 1918 metrów.

Wspólnie budujemy światową organizacje, która pozwoli nam na dobra przyszłościową współpracę z Komitetami Olimpijskimi w kraju zamieszkania, pozwoli nam zdobyć odpowiednich sponsorów czy tez złożyć wspólne projekty unijne. Jak działamy?

Łączymy się na podstawie powołanych oddziałów Polonia Run 1918 z własnym zarządem lub wchodzimy w strukturę jako organizacja członkowska.

Polonia Run to nie tylko bieg niepodległości. To także inna sportowo-patriotyczna działalność. Wszystko zostało dokładnie opisane w Statucie Polonia Run.

Polonia Run 1918 poprzez rożną aktywność sportowo-patriotyczna ma na celu przybliżenie polskiej historii i obronę dobrego imienia Polski, która w ostatnich latach została głęboko naruszona. Poprzez sport i patriotyczne okoliczności pomoc młodemu pokoleniu odszukać swoje korzenie czyli pogłębić w sobie własną tożsamości narodowa.

Szkoda, ze przewodniczący obrad dr Witold Rybczyński tuz przed moim wystąpieniem ograniczał moja przedstawienie do pięciu minut

(mimo, ze inni przedmówcy mówili bez takich ograniczeń czasowych) i nie zrozumiał całej idee przyświecającej powstaniu nowej światowej organizacji Polonia Run 1918. Do tego należy powiedzieć o nieodpowiednim zachowaniu dwóch osób należących do opozycji Kongresu Polaków w Szwecji oraz o ich akcji zbieranie podpisów niepozwalających na rejestracje znaków ze słowami: „Polonia" „Polonii" czy tez „bieg niepodległości" było co najmniej śmieszne, bo osobiście te osoby rejestrują znaki ze słowem Polonia czy Polonii.

Konkluzja dziennikarza przeprowadzającego wywiad (był obecny podczas obrad) jest świetnym podsumowaniem, tego co tam miało miejsce.

Miłego słuchania!

Elizabeth Blania Kacprzyk

Zalozyciel Polka International i Polonia Run 1918

Członek Prezydium Kongresu Polaków w Szwecji
ds. Sportu I Turystyki