B I E G   N I E P O D L E G Ł O Ś C I - Polonia Run 1918 - WORLD FEDERATION of INDEPENDENCE RUN

MALMÖ

<

Pobierz wpisowe >>>

WAZNA INFORMACJA DOTYCZACA III Biegu Polonia Run 1918 w Malmö

Wysyłam wstępną informacje dotycząca III Biegu Niepodległości- Polonia Run 1918, który odbędzie się 8 listopada 2020 r w Pildams Parken.

Spotykamy się jak co roku o godz. 11.00  przy Margaretha Pawiljongen.

Kategorie: dzieci, dorośli i starsi (spacer).

Biegi będą odbywać się w następującej osobno kolejności:

  1. Dzieci pod opieka jednego rodzica.
  2. Starsi biegną spacerkiem
  3. Dorośli.

SPRAWA NAJWAŻNIEJSZA:

Ze względu na corona są bardzo duże ograniczenia. Nasze pozwolenie z policji szwedzkiej ma pewne punkty do których absolutnie musimy się zastosować. 

Jednym z głównych punktów to, to ze nasza całkowita grupa nie może być większa (łącznie z publicznością ) niż 50 osób.

W związku z tym prosimy o wasze zgłoszenia już dziś !!!

 Prosimy o wypełnienie załączonej karty, proszę o podanie danych zarówno telefonu jak i adresu mailowego pisanego czytelnie.

Otrzymanie zgłoszenia pozwoli nam na szybkie zamkniecie listy uczestników.

Osoby, które w poprzednim roku podały tylko nr telefonu lub nieczytelnie wpisały swój email dostana powiadomienie SMSem.

 

Serdecznie pozdrawiam i proszę o szybkie zgłaszanie waszego uczestnictwa.

 Pozdrawiamy sportowo.

Elizabeth