B I E G   N I E P O D L E G Ł O Ś C I - Polonia Run 1918 - WORLD FEDERATION of INDEPENDENCE RUN

WORCHESTER UK

<

Polonia Run 1918-Remembrance Sunday-Bieg Niepodległości. 

WORCESTER, UK rejon West Midlands.


Organizatorem Biegu Niepodleglosci –Polonia Run 1918 była organizacja członkowska

World Federation of Independence Run, ktorej prezesem jest Tom Wisniewski.

Run with us to celebrate the 101st Anniversary of Poland Regaining Independence!

Bieg Niepodległości odbędzie się w niedzielę, dnia 10.11.2019. Bieg został zorganizowany z okazji 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Dystans 1918 metrów. 

Zapraszano wszystkich bez względu na to czy jest się biegaczem czy też nie, gdyż dystans ten można będzie nawet przejść spacerkiem. Zorganizowano rejestracje online i stawiono się w Domu Weterana o godzinie 12:30. Wcześnie rano odbyły  się wspólne uroczystości Remembrance Day, następnie wszyscy udali się do Domu Weterana aby je kontynuować.