B I E G   N I E P O D L E G Ł O Ś C I - Polonia Run 1918 - WORLD FEDERATION of INDEPENDENCE RUN

Biegi 2022

  • POLONIA RUN 1918
    World Federation of Indpendece Run


    Zjednoczenie się Polonii i Polaków za Granica poprzez Światowy Bieg Niepodległości przy obchodach rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przypomnienie istotnej roli polskiej emigracji w walce o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wzmocnienie poczucia więzi Polonii z krajem przodków, z jednoczesną prezentacja środowiska polonijnego lokalnym społecznościom. Integracja i wzmocnienie polonijnego ruchu sportowego, turystyki i zdrowia.
    Czytaj więcej